O BLOGU

 

family cropped

Z rodziną wychodzi się najlepiej tylko na zdjęciu…”

Niestety niejeden z nas niekiedy doświadczył prawdziwości powyższego stwierdzenia. Nasze relacje z krewnymi nie zawsze niestety wyglądają tak, jak byśmy tego oczekiwali, w szczególności jeżeli mamy do czynienienia z regulacjami prawnymi. 

Blog „Temida w rodzinie” powstał w wyniku obserwacji problemów i wątpliwości prawnych z jakimi borykają się członkowie każdej rodziny. Zarówno tych powstałych przed wszczęciem postępowania sądowego, w jego toku jak i po jego zakończeniu. Począwszy od prawa rodzinnego, w szczególności związanego z rozwodem, separacją, wykonywaniem władzy rodzicielskiej, alimentami, kontaktami z dzieckiem, podziałem majątku wspólnego, ale również stosunkami około rodzinnymi, wykraczajączącymi poza jego ramy, w tym prawem spadkowym, lokalowym, spółdzielczym, rzeczowym, zobowiązań i ubezpieczeniowym.

Powinniśmy sobie jednocześnie zdać sprawę, że świadome i sprawne poruszanie się w przepisach prawa może pozwolić na uchronienie dobra czy majątku rodzinnego przed jego niepotrzebnym uszczupleniem czy też narażeniem nas na poniesienie niepotrzebnych wydatków.

Celem naszego bloga jest przybliżenie naszym czytelnikom regulacji prawnych powstałych na tle istniejących stosunków rodzinnych z którymi przychodzi się zmierzyć na co dzień.

Zapraszamy do lektury i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.