Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówek na czas epidemii.

Wobec sytuacji epidemiologicznej w kraju rząd w połowie marca podjął decyzję o zamknięciu szkół, żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych od 16 do 25 marca 2020 r. Obecnie wydłużono ten okresu do 10 kwietnia 2020 r. czyli do Świąt Wielkanocnych. Taka decyzja wiąże się oczywiście z koniecznością zapewnienia opieki nad najmłodszymi dziećmi w czasie, który spędziliby w szkole czy w innych placówkach.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje dla rodziców możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego właśnie na tę okoliczność. Przy tym do tej pory dotyczyło to jedynie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat. To oznaczało, że jeśli dziecko kończyło 8 lat np. 23 marca 2020 r. to zasiłek  przysługiwał maksymalnie do 22 marca 2020 r.

Obecnie proponowana jest możliwość uzyskania zasiłku także dla rodziców dzieci w wieku do ukończenia 12 roku życia* lub dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza zamknięciem placówki można będzie uzyskać zasiłek w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Rozwiązanie to stanowi jedną z poprawek naniesionych przez Senat.

Dodatkowy zasiłek przysługuje tym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą płacącymi dobrowolną składkę chorobową).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie za okres 14 dni, niezależnie od liczby dzieci nad którymi sprawujemy opiekę. Może on być wykorzystany przez jednego rodzica albo podzielony między nich. Zasiłek można otrzymać za okres od 12 marca 2020 r. Wobec przedłużenia okresu zamknięcia szkół i innych placówek rząd zapowiedział wprowadzenie przepisu przedłużającego dodatkowy zasiłek opiekuńczy w pakiecie ustaw antykryzysowych. Jak zapewniono, z zasiłku „będzie można skorzystać również wstecz” (w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 – rzecznik rządu Piotr Mueller). Projekt ustawy zapowiada na razie, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż 14 dni, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. Jak wynika z nazwy „dodatkowy zasiłek” okresu wypłaty tego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego.

Aby otrzymać zasiłek niezbędne jest obecnie złożenie oświadczenia o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem (PUE) ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Co ważne, jeśli nie pracujemy w wekendy lub w jakiś inny dzień tygodnia, jako okres wykorzystania zasiłku możemy wskazać tylko dni robocze, w których nie świadczymy pracy z powodu opieki nad dzieckiem, nie musi być to okres ciągły.

*Aktualizacja: Ostatecznie poprawka Senatu w kwestii zasiłku opiekuńczego na dzieci do 12 roku życia została odrzucona. Zasiłek przysługuje zatem tak jak do tej pory jedynie w przypadku dzieci do 8 roku życia.

Patrz: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Autor wpisu:

Emilia Robak.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s