Kontrola zwolnień lekarskich – cz. I

Każdy z nas słyszał zapewne o kimś, kto „załatwił” sobie zwolnienie od lekarza na czas remontu mieszkania czy wykonania dodatkowego zlecenia. Choć wydawać się może, że trudno takie działania ujawnić, to trzeba pamiętać, że prawo ubezpieczeń społecznych posiada narzędzia, które zmierzają do kontroli tego jak wystawiane są zwolnienia i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Na początku należy wskazać, że aby otrzymać zasiłek chorobowy nie wystarczy, że wystąpi czynnik w postaci choroby ale niezbędne jest również stwierdzenie wpływu tej choroby na zdolność ubezpieczonego do pracy. Skoro choroba powoduje naszą niezdolność do pracy to zasiłek chorobowy ma za zadanie zrekompensować utracony zarobek w tym okresie. Do jego otrzymania potrzebne jest stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, który został do tego upoważniony przez ZUS, w formie zaświadczenia na druku ZUS ZLA.

Lekarze orzecznicy ZUS kontrolują czy orzeczenie o czasowej niezdolności o pracy było dokonane prawidłowo a więc sprawdzają czy dana osoba jest rzeczywiście niezdolna do pracy w okresie wskazanym w zwolnieniu. Sprawdzają również same dokumenty zwolnień lekarskich co do zachowania w nich określonych przepisami wymogów formalnych. W czasie zwolnienia ubezpieczony może zostać wezwany na badanie kontrolne przeprowadzone

  • wyznaczonym miejscu lub
  • w miejscu pobytu ubezpieczonego.

Ponadto możliwe jest również:

  • skierowanie ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,
  • żądanie od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie, oraz
  • zlecenie wykonania badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Wykonanie tych obowiązków obwarowane jest sankcją zawartą w ust. 6 art. 59 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym uniemożliwienie badania lub niedostarczenie posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie powoduje utratę ważności zaświadczenia lekarskiego od dnia następującego po tym terminie. W konsekwencji zaś ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku za ten okres.

W wyniku przeprowadzonej kontroli lekarz orzecznik może stwierdzić, że niezdolność do pracy ustaje wcześniej niż z datą określoną na zwolnieniu wystawionym przez naszego lekarza. Wówczas nasze zwolnienie traci ważność za okres od daty ustalenia zdolności do pracy przez lekarza orzecznika. Lekarz orzecznik ZUS wystawia wówczas zaświadczenie ZUS ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczaniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Oznacza to, że od tej daty powinniśmy wrócić do pracy a pracodawca nie może nas do tej pracy nie dopuścić.

O wystawieniu takiego zaświadczenia informowany jest także lekarz, który wystawił pierwsze zwolnienie. Jeśli bowiem zostanie stwierdzone, że wystawiono je bez przeprowadzenia bezpośredniego badania bądź bez odpowiedniego udokumentowania ZUS ma uprawnienie aby cofnąć lekarzowi upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

W tym przypadku ZUS wydaje ponadto decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego za czas od ustalonej daty zdolności do pracy. Dalej jednak należy nam się zasiłek za okres od początku zwolnienia do terminu kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

Jeśli przytrafi nam się taka kontrola, to powinniśmy pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą należy nam się zwrot kosztów przejazdu na badanie kontrolne jednakże tylko do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji.

Trzeba mieć także na uwadze, że o przeprowadzenie opisanej wyżej kontroli zwolnienia, za którego czas przysługuje nam nie zasiłek chorobowy ale wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy może wystąpić do ZUS pracodawca. Jest on informowany przez ZUS o wyniku takiej kontroli.

Autor wpisu:

Emilia Robak

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s